English   Nederlands   Russian

Valid XHTML 1.0 Transitional

 

Curriculum Vitae | home


Larissa Anissimova


Tolk en vertaler Russisch - Engels, Russisch - Nederlands
Docent Russisch
Docent Engels
Opleidingen
Beroepsverenigingen
 

links:
Docent van het jaar 2007 Universiteit Leiden
Column over taalonderwijs (2008) Universiteit Leiden
Spreekvaardigheid studenten jaar 1, Universiteit Leiden
 
Zelfstandig tolk-vertaler:

Zelfstandig tolk-vertaler Russisch <> Engels sinds 1989
Sinds 1996 zelfstandig tolk-vertaler Russisch <> Nederlands

 

 • Ervaring op juridisch gebied: advocatuur (consecutief in twee richtingen); RC en rechtbankzittingen (simultaan, consecutief, vertalen à vue); politie en penitentiaire inrichtingen (telefonisch en persoonlijk, consecutief); notariaat (vertalen van notariële aktes en tolken bij het passeren van de aktes); bedrijven (vertalen van contracten).

   
 • Ervaring op medisch gebied: ziekenhuizen, MOA, huisartsen, psychiatrische instellingen, maatschappelijk werk (consecutief in 2 richtingen); Europees project "Bevallen en opstaan" in Minsk (consecutief in 1 richting met notatietechniek).

   
 • Ervaring op het terrein van musea en kunst: Rijksmuseum (Russische vertaling van Rijksmuseum Amsterdam. Topstukken uit de collectie, ISBN 90 6611 154 2 en Russische vertaling van De Nachtwacht ISBN 90 400 8686 9); Gemeentemuseum (vertalingen uit het Russisch t.b.v. Kunst + religie in Rusland ISBN 90 400 8760 1); Ikonenmuseum in Den Haag (tolken bij vergaderingen en onderhandelingen, vertalen van zakelijke correspondentie en brochures); Project Hermitage aan de Amstel (vertaling van contracten);

   
 • Ervaring op technisch gebied: TNO, laboratorium Prins Maurits, Delft (meerdaagse technische conferentie); ESA Estec (rondleiding en onderhandelingen).

   
 • Ervaring bij ambassades en ministeries: Wit-Russische ministeriële handelsdelegaties; Economische Voorlichtingsdienst (Ministerie van Economische zaken); Wit-Russische handelsmissie (machines voor landbouw, wegenbouw, bouw); Gemengde Commissie (Financiën); Ambassade van Wit-Rusland (vertaling van onderzoeken van Clingendael).

   
 • Ervaring in onderwijssector: vertaling materiaal voetbaltraining; Europees project tbv basisonderwijsscholen.

  Zelfstandig tolk-vertaler in Sovjet Unie (Russisch <> Engels), 1990 - 1996
   
 • Tolken op economisch en cultureel gebied: beurzen, tentoonstellingen, onderhandelingen, tolken en vertalen ten behoeve van humanitaire hulp na Tsjernobyl-ramp.

   
 • Be�digde vertalingen van persoonsdocumenten voor particuliere klanten

  Ambassade-tolk en vertaler, ambassade van de USSR in Irak (Russisch <> Engels), 1989 - 1990
   
 • vertalen van rapporten over olie-industrie
   
 • tolken bij de onderhandelingen op economisch gebied

  Docent Engels en Russisch voor anderstaligen sinds 1989

  Docent Russisch sinds 1994
   
 • Universiteit van Leiden, sinds 2005
   
 • ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen (Utrecht), 1998 - 2005
   
 • ESA/ESTEC (Noordwijk) (training Europese astronauten), 1999 - 2004
   
 • voor Rekenkamer (Den Haag), 2002
   
 • voor correspondent Rusland, NRC Handelsblad (Rotterdam), 2001.
   
 • gastdocent Erasmus Hogeschool (Brussel), 2000
   
 • diverse taleninstituten, o.a. Talencentrum (Den Haag, Rotterdam), Instituut voor de Tropen (Amsterdam), Babel (Utrecht), 1997 - 2004

  Tester en trainer voor tolken bij Tolk- en vertaalcentrum Nederland (Tvcn), 2001 - 2004
  Lid leescommissie voor het Kwaliteitstraject voor Tolken en Vertalers, 2001

  Docent Engels sinds 1988
   
 • 1992 - 1996: Staatsuniversiteit voor linguïstiek van Minsk, faculteit tolken en vertalen (Belarus).
   
 • 1991 - 1992: Instituut voor Radiotechniek (Minsk), de huidige Staatsuniversiteit voor Informatica en Radio-elektronica.
   
 • 1990 - 1991: Academie voor management (Klaipeda, Litouwen).
   
 • 1988 - 1989: Instituut voor Radiotechniek (Minsk), de huidige Staatsuniversiteit voor Informatica en Radio-elektronica.

  Opleidingen

   
 • Cambridge Conference Interpretation Course (Cambridge), 2003
   
 • Stichting Instituut van Gerechtstolken en -vertalers (SIGV, Utrecht) specialisatie: Nederlands <> Russisch, 1999 - 2000
   
 • Staatsuniversiteit voor lingu�stiek van Minsk specialisatie: docent Engels en Frans (cum laude), 1983 - 1988

  Lidmaatschap beroepsorganisaties:

   
 • Vereniging SIGV- Gerechtstolken en Juridische Vertalers.
   
 • Vereniging van tolken en vertalers TVCN.
   
 • Volledig lid NGTV (Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers).


   

 

Home  |  Sitemap  |  Contact